Dobrodosli na nas portal. Ukoliko nemate nalog na nasem sajtu registrujte se.

Map Texture Bugfixes

Vreme je da zavrismo potpune bagove mapa iz single playera, sredicemo ona “nevidljiva” propadanja, ulaske kroz zidova, bagovanje nekih zgrada itd.

Uskoro quick fixes! Popravljeni enterijeri, zgrade poput onih busnih na T2, itd. Dole na screenshotovima je LISTA svih SINGLEPLAYER(80%) bagova, propadanja kroz mapa, tekstura itd. Patch cemo sve i srediti ostale bagove sa nekim mapama. See ya!

 

Status
Coordinates
Location
Define’s name
Screenshot
Fixed
1285.2668, 2530.0417, 13.3019
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_1
Fixed
2012.9233, -1598.4007, 16.3175
Los Santos
MAPFIX_PLACE_2
Fixed
-1382.7746, 493.7839, 5.3882
San Fierro
MAPFIX_PLACE_3
Fixed
-651.2021, -1688.8994, 41.7038
Flint County
MAPFIX_PLACE_4
Fixed
-1405.6547, -3.0942, 9.0782
San Fierro
MAPFIX_PLACE_5
Fixed
1915.1488, 2226.9431, 13.6563
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_6
Fixed
2112.5935, 2372.2631, 12.7533
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_7
Fixed
-1646.8326, 597.6365, 33.1171
San Fierro
MAPFIX_PLACE_8
Fixed
-1951.7622, 744.4003, 46.5012
San Fierro
MAPFIX_PLACE_9
Fixed
-2059.1304, 470.3058, 36.1723
San Fierro
MAPFIX_PLACE_10
Fixed
388.9268, -2045.5015, 8.8358
Los Santos
MAPFIX_PLACE_11
Fixed
2186.2938, -2207.8368, 14.5468
Los Santos
MAPFIX_PLACE_12
Fixed
1039.5862, -1377.5670, 19.3621
Los Santos
MAPFIX_PLACE_13
Fixed
501.7941, -1356.5953, 17.1328
Los Santos
MAPFIX_PLACE_14
Fixed
-1536.2725, -448.4432, 7.1037
San Fierro
MAPFIX_PLACE_15
Fixed
-1234.7112, 46.3853, 15.1335
San Fierro
MAPFIX_PLACE_16
Fixed
2788.2073, -1358.6357, 26.5844
Los Santos
MAPFIX_PLACE_17
Fixed
-2243.5947, 77.4637, 36.3203
San Fierro
MAPFIX_PLACE_18
Fixed
-183.0642, 1129.1278, 20.7422
Bone County
MAPFIX_PLACE_19
Fixed
1551.8811, 888.5751, 12.3458
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_20
Fixed
-1872.7406, 1436.3032, 8.1797
San Fierro
MAPFIX_PLACE_21
Fixed
1773.3147, 2164.5311, 7.7141
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_22
Fixed
831.7307, -1056.5757, 30.9752
Los Santos
MAPFIX_PLACE_23
Fixed
692.5116, -1427.0162, 15.8516
Los Santos
MAPFIX_PLACE_24
Fixed
681.5706, -452.1212, -24.3172 *
Welcome Pump interior
MAPFIX_PLACE_25
Fixed
2343.8516, 382.0144, 27.3888
Red County
MAPFIX_PLACE_26
Fixed
1074.3558, 1399.0736, 6.8203
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_27
Fixed
2399.5431, 2159.3948, 11.8203
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_28
Fixed
2271.4592, 2349.8641, 20.8028
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_29
Fixed
537.3808, 47.7638, 21.3824
Red County
MAPFIX_PLACE_30
Fixed
-2461.8761, -1393.9454, 341.8486
Whetstone
MAPFIX_PLACE_31
Fixed
1077.5627, 1359.9211, 11.8203
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_32
Fixed
2350.2412, 1886.7163, 11.7423
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_33
Fixed
-2192.7471, 716.0967, 80.6718
San Fierro
MAPFIX_PLACE_34
Fixed
2866.2266, -1406.0481, 11.9911
Los Santos
MAPFIX_PLACE_35
Fixed
2827.9946, -1598.8704, 12.0903
Los Santos
MAPFIX_PLACE_36
Fixed
2869.2391, -1438.4861, 12.9661
Los Santos
MAPFIX_PLACE_37
Fixed
1006.4873, -919.7543, 47.6641
Los Santos
MAPFIX_PLACE_38
Fixed
-2902.6482, 1245.4755, 8.0988
San Fierro
MAPFIX_PLACE_39
Fixed
970.9012, -1039.2278, 31.0508
Los Santos
MAPFIX_PLACE_40
Fixed
2402.2031, 2665.6541, 11.8203
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_41
Fixed
1199.4886, -919.9733, 44.1078
Los Santos
MAPFIX_PLACE_42
Fixed
427.3731, -1639.7935, 48.1463
Los Santos
MAPFIX_PLACE_43
Fixed
1301.0448, -968.4888, 39.3527
Los Santos
MAPFIX_PLACE_44
Fixed
2513.9094, 1146.7094, 23.0232
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_45
Fixed
-1873.2948, -166.3317, 18.6917
San Fierro
MAPFIX_PLACE_46
Fixed
1621.6163, -1715.4427, 29.2811
Los Santos
MAPFIX_PLACE_47
Fixed
-1943.3566, 705.1246, 69.5194
San Fierro
MAPFIX_PLACE_48
Fixed
-2459.3657, 766.3941, 45.1953
San Fierro
MAPFIX_PLACE_49
Fixed
-1646.5916, 540.0665, 39.6923
San Fierro
MAPFIX_PLACE_50
Fixed
2740.2881, -1263.7468, 60.5795
Los Santos
MAPFIX_PLACE_51
Fixed
-748.8711, -1848.2692, 14.3224
Flint County
MAPFIX_PLACE_52
Fixed
-617.5784, -1902.7026, 8.9671
Flint County
MAPFIX_PLACE_53
Fixed
-409.2902, 2241.8831, 43.4297
Bone County
MAPFIX_PLACE_54
Fixed
-1121.6782, 856.8758, 35.5781
San Fierro / Tierra Robada
MAPFIX_PLACE_55
Fixed
1726.1298, 2120.0964, 13.2891
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_56
Fixed
1682.6901, 1389.3976, 15.9007
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_57
Fixed
2143.1971, 1617.6655, 1001.9688 *
Caligula’s basement interior
MAPFIX_PLACE_58
Fixed
1171.8207, 1227.8077, 11.8125
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_59
Fixed
-211.2371, 1055.4974, 24.9042
Bone County
MAPFIX_PLACE_60
Fixed
2319.5928, 1732.5095, 11.8203
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_61
Fixed
2393.5303, 1481.5803, 11.8203
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_62
Fixed
-2691.3823, 514.2086, 9.7398
San Fierro
MAPFIX_PLACE_63
Fixed
1004.0891, -1160.6143, 24.8594
Los Santos
MAPFIX_PLACE_64
Fixed
808.2341, -1035.5371, 26.0581
Los Santos
MAPFIX_PLACE_65
Fixed
1651.7191, -1331.5612, 108.0276
Los Santos
MAPFIX_PLACE_66
Fixed
2190.9131, -1103.9921, 25.8452
Los Santos
MAPFIX_PLACE_67
Fixed
2618.2036, 1075.6357, 11.7415
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_68
Fixed
1837.4878, 1285.5645, 9.5998
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_69
Fixed
1902.6581, -1054.9137, 24.0248
Los Santos
MAPFIX_PLACE_70
Fixed
-640.5525, 2717.2556, 72.3751
Bone County
MAPFIX_PLACE_71
Fixed
2419.3054, 2378.4685, 11.8203
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_72
Fixed
2527.654, -1679.3883, 1016.4985 *
Sweet’s house interior
MAPFIX_PLACE_73
Fixed
289.8807, -1630.0879, 34.3379
Los Santos
MAPFIX_PLACE_74
Fixed
1861.8311, 1361.1387, 56.3731
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_75
Fixed
1705.14, 900.7234, 16.3982
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_76
Fixed
-878.8828, 1629.7646, 28.3272
Tierra Robada
MAPFIX_PLACE_77
Fixed
-2103.4424, -497.6492, 49.5937
San Fierro
MAPFIX_PLACE_78
Fixed
-2557.1016, 994.7551, 79.2891
San Fierro
MAPFIX_PLACE_79
Fixed
-2276.9089, 916.6872, 67.6484
San Fierro
MAPFIX_PLACE_80
Fixed
2402.0645, -1718.613, 14.622
Los Santos
MAPFIX_PLACE_81
Fixed
2242.7214, 2233.1661, 11.7778
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_82
Fixed
-2317.0625, 767.5687, 56.8312
San Fierro
MAPFIX_PLACE_83
Fixed
1085.4861, -1192.4487, 19.1758
Los Santos
MAPFIX_PLACE_84
Fixed
1225.4695, 309.6244, 20.7578
Los Santos
MAPFIX_PLACE_85
Fixed
-2739.4126, 838.3444, 58.2475
San Fierro
MAPFIX_PLACE_86
Fixed
1331.8497, -1001.8965, 47.9052
Los Santos
MAPFIX_PLACE_87
Fixed
-1806.1045, 1511.5961, -31.3402
San Fierro
MAPFIX_PLACE_88
Fixed
-2339.7939, 799.7498, 42.9122
San Fierro
MAPFIX_PLACE_89
Fixed
2088.5537, -2079.4468, 28.3991
Los Santos
MAPFIX_PLACE_90
Fixed
-379.6471, -1439.0034, 26.7266
Flint County
MAPFIX_PLACE_91
Fixed
-2575.5112, 1149.4088, 56.7266
San Fierro
MAPFIX_PLACE_92
Fixed
-1801.0098, 1197.2461, 26.1194
San Fierro
MAPFIX_PLACE_93
Fixed
-1391.2687, 2635.9026, 56.9844
Tierra Robada / Bone County
MAPFIX_PLACE_94
Fixed
2037.3052, 2725.4265, 11.8203
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_95
Fixed
-2553.8484, 192.9495, 7.1427
San Fierro
MAPFIX_PLACE_96
Fixed
878.6361, -1571.4884, 14.3906
Los Santos
MAPFIX_PLACE_97
Fixed
771.4907, -3.4023, 1001.7277 **
Los Santos Gym
MAPFIX_PLACE_98
Fixed
147.1183, -198.1062, 7.2813
Red County
MAPFIX_PLACE_99
Fixed
364.2627, -1599.5103, 32.9711
Los Santos
MAPFIX_PLACE_100
Fixed
238.9808, -178.9968, 2.5781
Red County
MAPFIX_PLACE_101
Fixed
-2393.2893, 2409.7162, 17.4653
Tierra Robada
MAPFIX_PLACE_102
Fixed
377.6733, 191.7433, 1015.1875 ***
Planning Department
MAPFIX_PLACE_103
Fixed
258.4817, 1826.1141, 7.1563
Bone County
MAPFIX_PLACE_104
Fixed
-202.4545, 1167.7823, 20.7422
Bone County
MAPFIX_PLACE_105
Fixed
-204.1044, 1075.6708, 20.7422
Bone County
MAPFIX_PLACE_106
Fixed
1688.1818, -1987.7171, 15.1172
Los Santos
MAPFIX_PLACE_107
Fixed
373.2834, -1768.3917, 6.3865
Los Santos
MAPFIX_PLACE_108
Fixed
407.2271, -1289.5304, 51.0485
Los Santos
MAPFIX_PLACE_109
Fixed
1099.3755, -1287.7068, 14.5468
Los Santos
MAPFIX_PLACE_110
Fixed
434.0562, -1250.8252, 49.2745
Los Santos
MAPFIX_PLACE_111
Fixed
997.5335, -1214.0013, 17.9375
Los Santos
MAPFIX_PLACE_112
Fixed
-1552.4218, 359.7208, 8.1875
San Fierro
MAPFIX_PLACE_113
Fixed
-1599.9688, 872.0168, 10.2298
San Fierro
MAPFIX_PLACE_114
Fixed
2479.9177, 2357.2461, 11.8281
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_115
Fixed
-2549.4475, 1182.7965, 45.2615
San Fierro
MAPFIX_PLACE_116
Fixed
1211.3228, -13.3835, 1001.9218 ✝
Strip club
MAPFIX_PLACE_117
Fixed
2319.7617, -1024.2108, 1051.2108 ✝✝
Safe House
MAPFIX_PLACE_118
Fixed
163.9994, -22.3211, 2.5781
Red County
MAPFIX_PLACE_119
Fixed
956.0605, -1554.6548, 14.5792
Los Santos
MAPFIX_PLACE_120
Fixed
-2006.8108, -1040.1808, 54.3516
San Fierro
MAPFIX_PLACE_121
Fixed
859.9443, -615.9971, 19.4141
Red County
MAPFIX_PLACE_122
Fixed
954.1728, -985.1943, 39.8492
Los Santos
MAPFIX_PLACE_123
Fixed
-1914.8872, 767.8536, 108.6718
San Fierro
MAPFIX_PLACE_124
Fixed
1047.6353, -945.3854, 43.8543
Los Santos
MAPFIX_PLACE_125
Fixed
-1481.0254, 687.1345, 2.3203
San Fierro
MAPFIX_PLACE_126
Fixed
1520.4736, 1915.5261, 14.8722
Las Venturas
MAPFIX_PLACE_127
Fixed
615.6581, -1124.6038, 48.2761
Los Santos
MAPFIX_PLACE_128

Add a Comment